Wie onderzoeken de familie Apon
een lijst van genealogen.
---
Hieronder een lijst van personen die onderzoek doen naar de familie Apon en meewerken aan deze website en realisatie van een centraal database voor alle genealogische gegevens over de familie Apon. Doe je zelf onderzoek naar de familie Apon, sta je niet in de lijst en wil je graag meewerken en gegevens uitwisselen, stuur dan een mailtje. Alvast bedankt!

Cees Apon


Verantwoordelijke voor familieapon.nl en contactpersoon namens de familie Apon voor inzameling, beheer en verstrekking van genealogische en historische gegevens over de familie.
Paul Droog


Medeauteur "Ontmoetingen op de valreep : familieverhalen en genealogie van Indische Apon's : ter gelegenheid van de familiereünie 13 sept. 1998 te Zeist"

Beheerder van het "Master"-bestand van de stamboom en verantwoordelijk voor de Indische Tak.